Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 129
 Ojciec 600 dzieci - Męskim okiem - Kochanek
Ojciec 600 dzieci
poniedziałek, 16 kwietnia 2012 21:10

Austriacki biolog, Bertold Wiesner, jest ojcem 600 dzieci, które zostały poczęte poprzez sztuczne zapłodnienie, dzięki jego spermie, w londyńskiej klinice, w której pracował w latach 40 poprzedniego wieku.


Tę sensacyjna informację podało dwóch jego synów, którzy po latach dotarli do prawdy.

Według analizy, w klinice Wiesnera, dzięki sztucznemu zapłodnieniu urodziło się 1500 dzieci, z czego 600 okazało się być poczętymi dzięki spermie samego naukowca. Dawcami ponad to byli znajomi Wiesnera, którzy posiadali wysoki iloraz inteligencji.

Taka praktyka była (i jest) zabroniona przez prawo, z tego powodu, iż istnieje podwyższone ryzyko, że osoby pochodzące od tego samego ojca, mogą związać się ze sobą i mieć dzieci, co z kolei może prowadzić do wad genetycznych potomków.kg