Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 129
 Ten pierwszy raz... - Męskim okiem - Kochanek
Ten pierwszy raz...
poniedziałek, 16 lipca 2012 12:23

Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu młodego człowieka jest tzw. pierwszy raz. Niezależnie od tego, czy para przygotowuje się do niego, czy jest to efekt spontanicznych uczuć i emocji, zawsze jawi się jako wyjątkowe przeżycie. Jak wynika z raportu Durex Sex Wellbeing Global Survey, zaledwie co trzecia osoba na świecie czerpała radość podczas pierwszego kontaktu seksualnego.Po raz pierwszy
Według raportu marki Durex, tylko 35% ludzi na świecie zadeklarowało zadowolenie ze swojej inicjacji seksualnej. Okazuje się, że najbardziej usatysfakcjonowani są mieszkańcy Ameryki Północnej (44%) oraz Południowej (42%), gdzie prym wiodą obywatele Stanów Zjednoczonych (45%) oraz Brazylii (43%). Ich wyniki – choć w pełni nie cieszą – są dobre, w porównaniu do 37% i 36% zadowolonych mieszkańców Australazji oraz Europy. W ich przypadku najlepiej swój „pierwszy raz” wspominają osoby z Nowej Zelandii (35%) oraz Hiszpanii (43%). W Polsce tę opinię podziela 39% społeczeństwa. Najmniej entuzjastycznie w tym temacie wypowiadają się osoby z Azji (27%) i Afryki (22%), gdzie zanotowano jeden z najgorszych wyników – 3% wśród mieszkańców Nigerii.

Wiedza potrzebna od zaraz
Wśród powodów niezadowolenia z inicjacji można wskazać nieodpowiednią edukację seksualną. Wyniki badań Durex Sex Wellbeing Global Survey pokazują, że w dzisiejszych czasach głównym źródłem nauki o seksie i poszukiwania informacji są przyjaciele lub znajomi (42%), książki (41%) oraz internet (35%) – nie zaś zajęcia w szkole.

Wg raportu marki Durex prawie połowa mieszkańców Europy wiedzę seksualną zdobywa od kolegów. Podobnie jest w Ameryce Północnej (46%) i Australazji (37%). Najchętniej o udzielenie informacji w tym temacie proszą znajomych Grecy (67%), Włosi (60%) oraz Czesi (59%). Książki służą edukacji połowie społeczeństwa Ameryki Południowej – korzysta z nich np. aż 52% Kolumbijczyków. Jest to również forma preferowana przez 46% Polaków. Azjaci najchętniej poszukują informacji w Internecie (47%). Jest to zwłaszcza popularne wśród mieszkańców Malezji (66%), Tajlandii (59%) oraz Indonezji (56%). Cieszy natomiast fakt, że społeczeństwo w Afryce chętnie czerpie wiedzę ze szkolnych zajęć edukacji seksualnej (49%).

Lubimy się uczyć!
Badania pokazują, że ludzie na świecie – mimo, że wiedzę zdobywają głównie poza szkołą – wierzą w pozytywny wpływ edukacji seksualnej. Ponad ¾ ludności jest zdania, że pomaga ona w podejmowaniu odpowiedzialnych zachowań seksualnych. Przekonani są o tym mieszkańcy wszystkich kontynentów. W Afryce zdanie to podziela 85% ludności, w Ameryce Południowej –  83%, Północnej – 82%, Europie i Australazji – 79%, a w Azji 77%.

Jeśli przyjrzeć się podejściu mieszkańców konkretnych państw, jeszcze wyraźniej widać ich pozytywne podejście do edukacji seksualnej. Aż 90% Greków uważa, że pozwala ona na bardziej odpowiedzialne zachowania seksualne. Podobnego zdania są mieszkańcy Rumunii (89%) oraz Afryki Południowej (88%). I choć mniej zgadzają się z tym osoby z Hongkongu (64%), Singapuru (65%) i Polski (68%), to wyniki są nadal bardzo wysokie!